Juvederm Filler

Hvad er ikke-permanente fillers?

Ikke-permanente fillers består af en gel af samme type hyaluronsyre, som forekommer naturligt i kroppens bindevæv. De forskellige ikke-permanente fillers adskiller sig ved gelens viskositet og hvorvidt, der er andet end hyaluronsyre blandet i. De tykkeste fillers anvendes til fyldning af kinder.

De næst-tykkeste fillers bruges til dybere furer f.eks. furen fra næse til mundvigen. Endelig findes der helt fine fillers specielt til læberne.

Hvordan virker ikke-permanente fillers?

Med alderen reduceres mængden af hyaluronsyre i huden, og derfor bliver huden slappere. Når ikke- permanente fillers sprøjtes ind i folder og furer udfyldes og afglattes disse, fordi gelen giver ny volumen og spændstighed i huden. Gelen integreres med det omgivende væv, og da der er en løbende omsætning af hyaluronsyre i huden, vil effekten aftage efterhånden.

Hvordan udføres en filler-behandling

Behandlingen fortages enten af vores sygeplejerske eller hudlæge, som med en meget fin nål injicerer små mængder af ikke-permanente fillers på det pågældende område.

Effekt af behandlingen

Effekten giver hel eller delvis udglatning af furer og folder i huden. Ved behandling i læber forstørres disse ved udfyldning med filler. Endvidere kan gelen anvendes til at forme læberne efter patientens ønske. Effektens holdbarhed varierer efter den enkelte patients hudstruktur og blodcirkulation.

Effekten vil normalt aftage langsomt efter 4-6 måneder i læber og efter 6 måneder i øvrige områder. To uger efter behandlingen har filleren tilpasset sig i vævet, og først da er det muligt eventuelt at behandle yderligere med filler på samme sted, hvis der er behov for dette.
Kombination med filler og Botulinum Toksin giver ofte et optimalt resultat i forhold til reducering af rynker.

Efter behandlingen

Umiddelbart efter behandlingen vil huden reagere på filleren og fremstå moderat hævet, rød og øm. Denne reaktion forsvinder i løbet af et par dage. Der bør ikke anvendes nogen form for make-up de første 4 timer efter behandlingen.

Bivirkninger

Da hyaluronsyre binder væske, vil behandlingen medføre en væsentlig hævelse i dagene efter. Der kan forekomme blå mærker, ømhed og rødmen efter injektionerne, som vil forsvinde efter en uge.

Sjældent ses hudinfektion ved indstiksstederne.

Forkølelsessår (herpes) kan reaktiveres af behandlingen og enkelte kan få et bumselignende udslæt i det behandlede område. Til tider kan der føles lidt ujævnheder i det behandlede område eller området kan fremtræde overkorrigeret. Dette svinder gradvist i takt med, at filleren forsvinder.

Meget sjældent kan der dannes langvarig rødme og bindevævsknuder i huden (granulomer), som kan kræve behandling med antibiotika. Endvidere kan der meget sjældent opstå komplikationer til behandlingen i form af hel eller delvis tillukning af blodforsyningen til et hudområde i forbindelse med at der injiceres ikke-permanent filler.

Der er på verdensplan beskrevet enkelte tilfælde af pludselig opstået blindhed efter behandling med filler. I nogle tilfælde, f.eks. ved ovennævnte bivirkninger og komplikationer, kan det være nødvendigt at bruge hyaluronidase til at fjerne filleren.

Ved alvorlige akutte bivirkninger kontaktes altid 112. Tag kontakt til
Privatklinik NOMOs nødtelefon: 31 50 46 06 ved mistanke om øvrige bivirkninger.

Forholdsregler

Behandlingen gives ikke til gravide, ammende eller til patienter med kendt allergi overfor indholdsstoffer i filleren.