V-Shape

kr. 2.400,00kr. 6.600,00

Vi oplever i øjeblikket en kæmpe efterspørgsel på den silhoutte, der kaldes V-shape.
Når man opbygger en V-shape, ønsker man skabe fylde i kindben og hage ved hjælp af filler, og samtidig behandle i kæben med Botox, for at nedtone og gøre denne smallere. Derved skabes en feminin silhouette, der ses blandt andet hos flere kendisser.

Varenummer (SKU): N/A Kategorier: , Tag:

Tilføj varen til din kurv og klik her for at se hvor lidt det bliver om måneden med

Patientinformation for behandling med Botox


I patientinformationen herunder kan du læse alt hvad du bør vide inden du bestiller tid til din behandling.

Hent som PDF


Botox forhindrer frigivelsen af signalstoffer mellem nerve og muskler. Dette får musklerne til at slappe af. Stoffet er renset for bakterier og er igennem 25 år blevet anvendt til behandling af hovedpine og svedtendens samt til kosmetiske behandlinger.

Med Botox kan man behandle de dynamiske rynker dvs, rynker, der skyldes muskelsammentrækning i huden. Efter injektion med Botox forhindres musklerne i at trække sig sammen og give folder i f.eks. panden eller omkring øjnene. På den måde udglattes huden og samtidig forebygges dannelsen af nye rynker. Følesansen i det behandlede område er uændret.

Botox behandlingen fortages enten af vores sygeplejerske eller hudlæge, som med en meget fin nål injicerer små mængder af Botox i de fine ansigts- eller halsmuskler.
Effekten indtræder gradvist i løbet af 3-8 dage og vil langsomt aftage efter 3-6 måneder. Herefter kan behandlingen gentages. Hvis virkningen ikke er tilstrækkelig eller der er uhensigtsmæssig asymmetri, kan der foretages en ”touch up” behandling efter 14 dage.

Efter behandling med Botox er det vigtigt, at der ikke masseres eller trykkes på det behandlede område i de første 4 timer, så toksinet ikke spredes til andre muskler end de tilsigtede. Der bør ikke anvendes nogen form for make-up de første 4 timer efter behandlingen.

Ved behandling med Botox kan optræde mindre forbigående gener i relation til injektionerne. Disse gener kan være blødning, let rødme, hævelse, blå mærker og kløe. Nogle få oplever hovedpine de første par dage og meget sjældent ses kortvarige, lette influenza-lignende symptomer. Allergiske reaktioner ses i yderst sjældne tilfælde. Sjældent ses hudinfektion i forbindelse med injektionerne. Der er ingen senfølger.
Intensiv brug af Botox i flere områder af ansigtet kan medføre mimikændringer. I underansigtet kan de mimiske muskler omkring munden lammes, så det vanskeliggøres at fløjte og drikke med sugerør.
Alle bivirkninger vil svinde i løbet af 4-6 måneder.

Som for andre lægemidler skal du straks kontakte læge (ring 112) hvis du får besvær med at trække vejret, synke eller tale, efter at du har fået Botox behandling.
Kontakt straks læge (ring 112), hvis du får nældefeber, hævelser, herunder hævelser i ansigtet eller halsen, hvæsende vejrtrækning, bliver omtåget og stakåndet.

Ved alvorlige akutte bivirkninger kontaktes altid 112. Tag kontakt til Privatklinik NOMOs nødtelefon: 31 50 46 06 ved mistanke om øvrige bivirkninger.

Oftest giver behandlingen en flot og tydelig reduktion i de dynamiske linjer. Effekten kan dog variere fra person til person. Nogle skal have større mængder af toksin end andre for at opnå effekt. Ligeledes findes der få personer, som ikke er modtagelige for behandlingen, formentlig fordi de har antistoffer, der neutraliserer toksinets effekt.

Behandlingen gives ikke til gravide, ammende, ved kendt allergi overfor indholdsstoffer i opløsningen (Botulinum toksin, humant albumin, laktose, natrium succinate) eller hvis man har visse sjældne neuromuskulære sygdomme (f.eks. myasteni, eaton lamberts sygdom).
Hvis man indtager medicin af typerne aminoglykosider, kinin eller calciumblokkere kan effekten af Botulinum toksin forstærkes.

Efter at have læst denne information skal patienten have mundtlig information om behandlingen og have mulighed for at stille spørgsmål. Efter forundersøgelse skal patienten have 48 timers betænkningstid, før der gives samtykke til selve behandlingen og denne kan foretages.
Patienten har mulighed for at medbringe en bisidder til både forundersøgelse og behandling.

Patientinformation for behandling med filler


Ikke-permanente fillers består af en gel af samme type hyaluronsyre, som forekommer naturligt i kroppens bindevæv. De forskellige ikke-permanente fillers adskiller sig ved gelens viskositet og hvorvidt, der er andet end hyaluronsyre blandet i. De tykkeste fillers anvendes til fyldning af kinder.
De næst-tykkeste fillers bruges til dybere furer f.eks. furen fra næse til mundvigen. Endelig findes der helt fine fillers specielt til læberne.

Med alderen reduceres mængden af hyaluronsyre i huden, og derfor bliver huden slappere. Når ikke- permanente fillers sprøjtes ind i folder og furer udfyldes og afglattes disse, fordi gelen giver ny volumen og spændstighed i huden. Gelen integreres med det omgivende væv, og da der er en løbende omsætning af hyaluronsyre i huden, vil effekten aftage efterhånden.

Behandlingen fortages enten af vores sygeplejerske eller hudlæge, som med en meget fin nål injicerer små mængder af ikke-permanente fillers på det pågældende område.

Effekten giver hel eller delvis udglatning af furer og folder i huden. Ved behandling i læber forstørres disse ved udfyldning med filler. Endvidere kan gelen anvendes til at forme læberne efter patientens ønske. Effektens holdbarhed varierer efter den enkelte patients hudstruktur og blodcirkulation.
Effekten vil normalt aftage langsomt efter 4-6 måneder i læber og efter 6 måneder i øvrige områder. To uger efter behandlingen har filleren tilpasset sig i vævet, og først da er det muligt eventuelt at behandle yderligere med filler på samme sted, hvis der er behov for dette.
Kombination med filler og Botulinum Toksin giver ofte et optimalt resultat i forhold til reducering af rynker.

Umiddelbart efter behandlingen vil huden reagere på filleren og fremstå moderat hævet, rød og øm. Denne reaktion forsvinder i løbet af et par dage. Der bør ikke anvendes nogen form for make-up de første 4 timer efter behandlingen.

Da hyaluronsyre binder væske, vil behandlingen medføre en væsentlig hævelse i dagene efter. Der kan forekomme blå mærker, ømhed og rødmen efter injektionerne, som vil forsvinde efter en uge.
Sjældent ses hudinfektion ved indstiksstederne. Forkølelsessår (herpes) kan reaktiveres af behandlingen og enkelte kan få et bumselignende udslæt i det behandlede område. Til tider kan der føles lidt ujævnheder i det behandlede område eller området kan fremtræde overkorrigeret. Dette svinder gradvist i takt med, at filleren forsvinder.
Meget sjældent kan der dannes langvarig rødme og bindevævsknuder i huden (granulomer), som kan kræve behandling med antibiotika. Endvidere kan der meget sjældent opstå komplikationer til behandlingen i form af hel eller delvis tillukning af blodforsyningen til et hudområde i forbindelse med at der injiceres ikke-permanent filler. Der er på verdensplan beskrevet enkelte tilfælde af pludselig opstået blindhed efter behandling med filler. I nogle tilfælde, f.eks. ved ovennævnte bivirkninger og komplikationer, kan det være nødvendigt at bruge hyaluronidase til at fjerne filleren.

Ved alvorlige akutte bivirkninger kontaktes altid 112. Tag kontakt til
Privatklinik NOMOs nødtelefon: 31 50 46 06 ved mistanke om øvrige
bivirkninger.

Behandlingen gives ikke til gravide, ammende eller til patienter med kendt allergi overfor indholdsstoffer i filleren.

Efter at have læst denne information skal du som patient have mundtlig information om behandlingen og have mulighed for at stille spørgsmål.
Efter forundersøgelse skal du som patient have 48 timers betænkningstid, før der gives samtykke til selve behandlingen og denne kan foretages. Du har mulighed for at medbringe en bisidder til både forundersøgelse og behandling.


Gratis konsultation

Det er ikke altid nemt selv at vurdere hvilken behandling, der er den rette for dig. Derfor kan du altid booke tid til en gratis konsultation hos vores sygeplejerske, der vil anbefale den behandling og eventuelle produkter, der vil give dig det bedste resultat for netop dit udgangspunkt.